สมัครเรียนกวดวิชา TOPCADET --- 3 ขั้นตอน
( เพื่อความสะดวก ผู้ปกครองสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในช่อง
แล้วสั่งพิมพ์โดยไม่ต้องเขียนภายหลัง คลิ้กที่นี่เพื่อพิมพ์ี้ )
1. กรอกข้อมูล
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
กำลังเรียนอยู่ชั้น. โปรแกรม เกรดเฉลี่ย
โรงเรียน จังหวัด
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ
E-Mail Address
ต้องการกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเหล่า
 
ทหารบก
ทหารเรือ
ทหารอากาศ
ตำรวจ
 
( เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง )
พร้อมกันนี้ได้ส่งเงินค่าจองที่เรียนมาด้วยแล้วจำนวน 4,000 บาท
และส่วนที่เหลือจะนำมาชำระในวันเข้าเรียน

ลงชื่อผู้สมัคร...................................

( เพื่อความสะดวก ผู้ปกครองสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในช่อง
แล้วสั่งพิมพ์โดยไม่ต้องเขียนภายหลัง คลิ้กที่นี่เพื่อพิมพ์ี้ )
----------------------------------------------------------------------------------------------

2..การชำระเงิน

1.โอนเงิน(ณ เค้าน์เตอร์ธนาคาร หรือ ที่ตู้ ATM)เข้าบัญชี ร.อ.ภพธร วิเชียรกร
ธนาคารทหารไทย สาขานครนายก บัญชีเลขที่ 409-2-19433-3
หรือโอนเงิน(ณ เค้าน์เตอร์ธนาคาร หรือ ที่ตู้ ATM)เข้าบัญชี คุณสุภัตรา วิเชียรกร
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก บัญชีเลขที่ 211-1-64538-9
หรือ 2 ส่งตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย สุภัตรา วิเชียรกร ส่งทางไปรษณีย์
หรือ 3 ธนาณัติสั่งจ่าย ร.อ.ภพธร วิเชียรกร ไปรษณีย์นครนายก ส่งทางไปรษณีย์

----------------------------------------------------------------------------------------------

3..ส่งเอกสารฉบับนี้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย และหลักฐานการชำระเงิน มายัง

FAX มายังหมายเลข 037 306117
หรือส่งมาที่
ตู้ปณ.17 ไปรษณีย์นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000

WWW.TOPCADET.COM

คลิ้กที่นี่เพื่อพิมพ์ใบสมัครนี้